Unutarnja politika

Unutarnja politika

Unutarnja politika

Temelj poslovanja kompanije Stanić je uz distribuciju i proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda, konkurentnost na tržištu, lojalnost potrošača i kupaca, stvaranje imidža kompanije kao snažne i dinamične. U cilju stalnih poboljšanja procesa ističu se i glavne politike: korporativna politika, politika kvalitete, politika zadovoljstva poslovnih partnera i potrošača i politika zaštite okoliša.


Korporativna politika

Stalna inovativnost i obogaćivanje asortimana novim proizvodima omogućuje kompaniji Stanić stvaranje novih vrijednosti te povjerenja i lojalnosti potrošača. Stalna prisutnost na internacionalnim tržištima i dugogodišnje poslovanje s inozemnim partnerima dokazuje da su kompaniju Stanić prepoznale vrhunske europske i svjetske kompanije i postavile kao svog najpoželjnijeg partnera na ovom dijelu tržišta.


Politika kvalitete

Kompanija Stanić uvela je sigurnosni HACCP sustav koji je od izuzetnog značaja za proizvođače hrane s pozicije zaštite potrošača, a kojim se osigurava proizvodnja i promet zdravstveno sigurne hrane isključivo u svrhu više kvalitete. HACCP je sustav upravljanja u kojem se sigurnost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu bioloških, kemijskih i fizičkih rizika od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda. Stručnjaci kompanije prate cjelokupni proces zdravstvene ispravnosti i sigurnosti proizvoda od ulaska sirovina i proizvoda, kroz proizvodnju i manipulaciju do dolaska proizvoda na police. Njihovo znanje, stručnost i stalna briga osiguravaju kompaniji Stanić sigurnost i povjerenje potrošača.


Politika Zadovoljstva

Kompaniji Stanić potrošač je na vrhu piramide vrijednosti i on svojim željama i potrebama definira cilj poslovanja. Kompanija stalno prati i mjeri zadovoljstvo potrošača i poslovnih partnera iz razloga što su oni najvredniji vanjski potencijal i dugoročni partneri. Njihovim zadovoljstvom i zadovoljstvo kompanije raste jer je ispunjena misija poslovanja.


Politika zaštite okoliša

Jedan od prioriteta kompanije Stanić je kontinuirana briga za zaštitu okoliša primjenom načela održivog razvoja, moderne distribucije i čistije proizvodnje. Sve aktivnosti koje se provode usklađene su prema važećim zakonima Hrvatske i EU i njihovim propisima i odredbama zaštite okoliša. Racionalno se koriste svi izvori energije i sirovina te se optimalno gospodari otpadom.